2019

Ved Regionalmødet sep.
uddeltes d
onation til Danner-Stiftelsen kr. 10.000.
Lisbeth Jessen, direktør i Danner i 3 år deltog i Regionalmødet sammen med Kefa Abu Ras og fik overrakt donataionen. Pengene bruges til forskellige ting. Det kan være lige fra praktiske ting til hjælp til et nyoprettet sted (ingen kender adressen), hvor kvinder, der vil være helt anonyme, kan blive henvist til, hvis de er udsat for negativ social kontrol. De er i arbejde, men f.eks. I voldelige forhold.


Klubmøde den 12.8. 2019 kl. 18.30

Emne: KVINDER OG SUNDHED  - med Litti Lehn Petersen, fysioterapeut og medejer af Otterup Fysioterapi Aqua og Fitness, ejer af Fyz Fit og Wellness i Gudskov 

Se mere: http://www.otterupfysio.dk

Klubmødet i maj 2019  
med emnet Kvinder og menneskerettigheder

Overlæge Ulla Bonde van Zwol, der arbejder på og er leder på Center for Voldtægtsofre i Odense,  fortæller om hjælp til og behandling af voldsramte kvinder

(Følgende tekst er kopieret fra Centrets hjemmeside)

Hjælp ved seksuelle overgreb

Center for Voldtægtsofre er et tilbud til både unge og ældre, kvinder og mænd, der har været udsat for voldtægt eller voldtægtsforsøg. Centrets læger, sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter giver dig:

  • Omsorg og støtte
  • Lægeundersøgelse – blandt andet med henblik på at forebygge graviditet
  • Tilbud om sikring af beviser, så du kan anmelde overgrebet til politiet
  • Vejledning og rådgivning
  • Eventuelt en henvisning til en psykolog.

Gode råd

For at personalet på Center for Voldtægt kan hjælpe dig bedst muligt, er det i forhold til sikringen af beviser vigtigt, at du:

  • Ikke vasker dig, før du kommer på centeret
  • Ikke skifter tøj, men medbringer skiftetøj, hvis det er muligt
  • Ikke renser negle, friserer dig eller børster tænder
  • Ikke spiser eller drikker.

 ............

 

 

 Soroptimist Nordic Leadership Academy, SNLA på Oeland, Sverige i 2017

I sidste uge af juni 2017 gennemførtes et vellykket “Soroptimist Nordic Leadership Academy, SNLA” på svenske Öland og 24 energiske unge kvindelige deltagere fik i ugens løb gode redskaber til ledelse, stærke bekendtskaber og desuden et grundigt kendskab til Soroptimist International.

Akademiet blev muliggjort dels på baggrund af de sponsorater, klubberne og de nordiske unioner stillede til rådighed for  deltagerne, dels på grund af en rundhåndet bevilling på € 20.000 fra fonden Nordisk Kulturkontakt / NORDBUK samt et pænt beløb fra kursusmidler i Soroptimist International Europe.

Undervisningen, der foregik på engelsk, blev varetaget af professionelle, engagerede og kvalitetsbevidste soroptimist-instruktører fra de fem nordiska lande. De 24 unge kvinder tilbydes efterfølgende en mentor i deres videre vej frem mod deres erhvervskarriere, 

SNLA 2017 på Øland er nu slut og efter evaluering og afrapportering rækkes “faklen” videre til SI Norge for at forberede og afholde SNLA 2018.

- teksten er kopieret fra http://www.soroptimist-danmark.dk