Klubmøder og aktiviteter 2020

 

Møder og aktiviterer er pt. aflyst eller udsat  -  nye informationer kommer, når vi kender myndighedernes anvisninger. 

Hjemmemøder/udemøder
Hjemmemøder afholdes på Bogense Hotel, kl.18.30.
Udemøder/virksomhedsbesøg fremgår af referaterne fra klubmøderne.

Afbud og tilmelding
til klubmesteren på mail inden fredag kl. 10
– hvis ikke andet er anført i månedsbrevet
- gælder alle arrangementer
- nærmere om afbud ses i månedsreferatet.

Månedsreferat
I månedsreferatet/månedsbrevet redegøres mere detaljeret for næste møde.
Desuden fremgår det, om gæster/ledsagere kan deltage.

Tre minutter
Tre minutter afholdes kun på hjemmemøder.
Emnet er frit og kan efterfølgende ikke diskuteres.

Klubmøder og andre aktiviteter afholdes som følger:

 Mandag den 13. januar
Gruppearbejde,
hvor grupperne forbereder månedsmøderne.
Bogense Hotel.

Mandag den 10. februar
Arrangeres af gruppe 1.
Verdensmål 4-10-16.
Foredrag v/Bodil Jørgensen
'Seniorer uden Grænser'.
Bogense Hotel.

Mandag den 9. marts
Generalforsamling. 
Besøg af unionspræsident Else Lücking.
Bogense Hotel.

Tirsdag den 17. marts, kl 18
30 års klubjubilæum.
Bogense Hotel.

Tirsdag den 2. april, kl 19.30
Foredrag v/Per Hillo.
Nordfyns Gymnasium.
Søndersø.

Mandag den 20. april
Arrangeres af gruppe 2
Verdensmål 3-9-17.
Foredrag v/Birthe Vangsgaard
'Fra Ide til Virkelighed'
CrossWalker.
Nordfyns Værkstedet.
Otterup.

Den 24.- 25.- 26. april
L&R-møde.
Menstrup.

Onsdag den 13. maj
Fynsmøde.
Odense.

Mandag den 8. juni - forudsat man må mødes mere end 10.
Alternataivt sommermøde, der qrrangeres af bestyrelsen.
Vi mødes i glavendruplunden, Stenager 8, 5485 Skamby
Medbring egen madkurv, drikke, osv.
Medbring også gerne tæppe, varmt tøj mv.
Vi møder bare op - uden tilmelding - til hyggeligt samvær.

Den 1. - 2. august
Rosenfestival.
Bogense.

Mandag den 10. august
Arrangeres af gruppe 3.
Verdensmål 2-8-14.
Foredrag v/Dan Jørgensen.
Bogense Hotel.

Mandag den 14. september
Bestyrelsesskift.
Ingen gæster.
Bogense Hotel.

Den 27. september
Regionalmøde.
Vejle.

Mandag den 12. oktober
Arrangeres af gruppe 4.
Besøg på Ringgården
Nærmere om mad/drikke osv følger.
Verdensmål 1 (-7-11).
Udemøde.

Mandag den 9. november
Arrangeres af gruppe 5.
Verdensmål 5.
Foredrag v/Birthe Lundgreen
Redernes Krisecenter, Odense.
Bogense Hotel.

Den 14. - 15. november
Julemarked.
HCA Boxen.
Bogense.

Den 14. december
Arrangeres af bestyrelsen.
Verdensmål 6.
Julemøde.

Ude eller hjemme.

 

 Bestyrelsen
(ret til ændringer forbeholdes)