Projekter

Her ses forskellige projekter, som SI Bogense-Nordfyn arbejder med

 

SI Bogense-Nordfyns donerer penge såvel til lokale, nationale samt internationale projekter (se under Projekter). 
I juli 2014 tegnede vi vort 3. nyt fadderskab - denne gang til en pige fra Guatamala - gennem organisationen Bygenskole.
Bygenskole har 2016 ændret navn til Building Communities og er i gang med etableringen af endnu en skole.
Tidligere har vi haft 2 fadderskabet - begge tii piger fra Sri Lanka

Såfremt vi donerer beløb globalt, vil dette dreje sig om projekter, der tager sit udspring i Soroptimist Interntional i Danmark
- det være sig fx vandprojekter i Afrika, naturkatastrofen i Japan, stemmeret til piger i Mali mv.