Projekter

 

Her ses forskellige projekter, som SI Bogense-Nordfyn arbejder med

SI Bogense-Nordfyns donerer penge såvel til lokale, nationale samt internationale projekter
(se under Projekter). 
I juli 2014 tegnede vi vort 3. nyt fadderskab - denne gang til en pige fra Guatamala - gennem organisationen Bygenskole.
Bygenskole har 2016 ændret navn til Building Communities og er i gang med etableringen af endnu en skole.
Tidligere har vi haft 2 fadderskaber - begge tii piger fra Sri Lanka

Såfremt vi donerer beløb globalt, vil dette dreje sig om projekter, der tager sit udspring i Soroptimist Interntional i Danmark
- det være sig fx vandprojekter i Afrika, naturkatastrofen i Japan, stemmeret til piger i Mali mv.

Danmarksunionen har forskellige projekter som mål - og i Bogense-Nordfyn donerer vi penge såvel til lokale som til unionsprojekter

Danmarks Unionens projekter følger ofte Soroptimist Internationals 4-års projekter
Men hver enkelt klub kan også selv skabe deres egne projekter.
Det handler om kreativitet og evne til at finde nye veje.
Nedenfor er nogle af de nationale projekter, der er aktuelle.
 
 
Teenagemødre i Rumænien - uddannelse og social indsats
Klubberne i Soroptimist International Rumænien har yderst vanskeligt ved selv at rejse midler til projekter, men de har et stort ønske om at gå i gang med et nyt projekt blandt landets mange teenagemødre. 
Juni 2018 har vi givet kr. 20.000 til dette projekt.

Stop kvindnehandel Trafficking

 
 
 
 
Danmarksunionens projekt: ”Stop Kvindehandel” hjælper unge udenlandske kvinder, der står i en desperat situation og har samtidig fokus på at forsøge at forhindre, at kvinderne når dertil.
Juni 2018 har vi givet kr. 20.000 til dette projekt.
 
Vandprojekt i Gambia
Vi har givet k. 10.000 til projektet.

 .
 
 
Kære alle præsidenter i klubberne:
Bogense, Skjern-Tarm, Ringkøbing, Brande, Avedøre-Hvidovre.
Håber I vil videresende min tak til alle jeres klubmedlemmer. 

Endnu engang en stor tak til jer for donation af penge til et Vandprojekt i
Gambia.
Som I kan se på billederne, blev vandprojektet officielt overrakt og indviet
i november måned med deltagelse af soroptimister fra Banjul, Jeanette og
undertegnede fra Silkeborg.
Der er ført vandledninger ud i 1000 m. i området. Opført  stillads (brugt
en del af fjernvarmerør fra DK), som bærer 3 vandtanke, der hver rummer 5000
l. vand. Solcelleanlæg som driver vandpumpen i brønden.
Det er et meget flot projekt, som vi sammen med soroptimisterne i Banjul kan
være stolte af. Soroptimisterne i Banjul har også ydet et flot økonomisk
tilskud.
Vi talte efterfølgende med de lokale kvinder i landsbyen. De var meget glade
for det rene drikkevand. De kunne nu bruge deres tid på samvær med familien
og andre vigtige gøremål.
..... del af brev fra Ullla Krog, SI Silkeborg